Growing Together, Stronger Together

Growing Together, Stronger Together

Sosyal Uygunluk Politikası

Bulut Polyester & Sentetik San. Tic. Ltd. Şti. iplik üretimi faaliyetlerinde devam eden iş süreçlerimizde 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği Kanuna uygun çalışmayı tahhüt eder.

BULUT Polyester & Sentetik Yönetimi çalışanlarının; örgütlenme, fikirlerini beyan etme ve bireysel hak ve özgürlüklerini savunma konusunda kısıtlama yapmaz. Çalışanlarını iradesi dışında zorla çalıştırmaz, işe girişte teminat senet ve boçlandırma yapmaz, çalışanlar işe devam veya ayrılma da özgürdür. Köle ve kaçak işçiliğe müsaade edilmez.

Çalışanlarına yasal şartlar gözeterek adil ücret öder. Ücretlendirme de işte eşit ücret politikası güder.

BULUT Polyester & Sentetik; işe alım ve işe devam eden hiç bir çalışana ücret, çalışma hakkı ve istihdam süreçlerinde , din, dil, ırk mezhep, cinsiyet hususlarında ayrım yapmadan eşit şartlarda davranır.

Kuruluşumuz; yasal asgari yaş sınırının altındaki ve çocuk işçi sayılan kişilerin çalıştırılmasına izin verilmez, yasal yaş sınının üzerinde olan ve henüz yetişkin olmayan genç işçiler için çalışma hayatında fırsatlar sunar ve bu imkanları sunarken özel koruma sağlar.

BULUT Polyester & Sentetikde; yasal şartların belirlemiş olduğu çalışma saatleri uygulanır, güvencesiz çalıştırılmaz, iş ortakları ve paydaşlarından aynı hassasiyeti arar ve teşvik eder.

Bulut Polyester & Sentetik San. Tic. Ltd. Şti. yürüttüğü tüm faaliyetleri dürüstlük ve doğruluk esasları tutarlı bir şekilde gerçekleştirir,

Bulut Polyester & Sentetik Yönetimi ve organizasyonel tüm birimleri; Taciz ve istismara kati suretle müsade etmez, Hiçbir çalışan aşağılayıcı ve kötü muameleye maruz bırakılmaz, yönetim bu konuda açık kapı politikası izler , çalışanlar şikayetlerini özgürce ifade ederler.

Scroll to Top