Growing Together, Stronger Together

Growing Together, Stronger Together

Çevre Politikası

Bulut Polyester & Sentetik San. Tic. Ltd. Şti. iplik üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken; Çevreyi korumayı esas alır ve çevre programlarını oluştururken çevre etkilerini azaltıcı tedbirleri öncelikli düşünerek, gerekli teknolojik iyileştirme ve faaliyetlerini çevreye duyarlı olarak yeniler, değiştirir.

Çevre Yönetim sistemini sürekli iyileştirir. Kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.

Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir

Çalışanlarını ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, doğal kaynakların tüketimlerini, atık oluşumunu, su ve hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

Scroll to Top